Sains PT3 2014, Set 1 (Soalan 9 & 10)

Soalan 9:Rajah di bawah menunjukkan sistem peredaran darah dalam badan manusia.(a) Namakan salur darah J dan K. [2 markah](b)(i) Bagaimanakah pengaliran darah dapat dielakkan daripada berpatah balik ke vena? [1 markah](ii) Mengapakah arteri berupaya menahan darah bertekanan tinggi yang mengalir daripada jantung? [1 markah](c) Dinding kapilari darah adalah berbeza berbanding dinding vena dan arteri. Jelaskan … Read more

Sains PT3 2014, Set 1 (Soalan 7 & 8)

Soalan 8:(a) Rajah di bawah menunjukkan peranti bagi penerokaan angkasa lepas. Nyatakan fungsi peranti P dan Q. [2 markah] (b) Nyatakan sumbangan penerokaan angkasa lepas. [2 markah] (c) Cadangkan teknologi moden yang boleh digunakan untuk penerokaan angkasa lepas. [2 markah] Jawapan:(a)P: Membantu ahli-ahli astronomi menemui objek yang terletak jauh di angkasaQ: Dihantar ke angkasa lepas … Read more

Sains PT3 2014, Set 1 (Soalan 5 & 6)

Soalan 6:Beberapa titis penunjuk universal ditambah kepada air tulen seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Tabung uji ini digoncang.(a) Apakah yang berlaku pada penunjuk universal selepas digoncang? [2 markah](b) Air adalah suatu sebatian. Ia boleh dipisahkan kepada unsur-unsurnya melalui satu proses. Terangkan proses yang terlibat. Gunakan rajah untuk menyokong penerangan anda. [4 markah]Jawapan:(a)– Warna … Read more

Sains PT3 2014, Set 1 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3:Rajah berikut menunjukkan bahagian-bahagian dalam sistem pencernaan manusia.(a)(i) Susun huruf-huruf dalam turutan yang betul untuk menunjukkan bagaimana makanan bergerak melalui sistem pencernaan. [2 markah](ii) Berdasarkan rajah di atas, pada bahagian manakah penyerapan semula air berlaku? [1 markah](b) Apakah yang berlaku pada makanan tercerna dalam K? [1 markah](c) Jika anda demam, anda tiada selera makan. … Read more

Sains PT3 2014, Set 1 (Soalan 1 & 2)

Soalan 1:Semua benda hidup terdiri daripada sel-sel. Sel-sel ini dapat diperhati di bawah mikroskop seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.(a) Kenal pasti sel-sel di atas.X: __________________________Y: __________________________[2 markah](b) Nyatakan ciri setiap sel.(i) Sel X: _______________________(ii) Sel Y: _______________________[2 markah](c) Nyatakan perbezaan antara sel X dan sel Y. [2 markah]Jawapan:(a)X: sel haiwanY: Sel tumbuhan(b)(i)Mempunyai nucleus(b)(ii)Mempunyai … Read more