6.4.2b Campuran (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
(a) Rajah 1.1 menunjukkan empat aktiviti untuk mengasingkan komponen-komponen satu  campuran.

Rajah 1.1

Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan cara untuk mengasingkan komponen-komponen bagi campuran dalam K, L, M dan N. [4 markah]


(b) Rajah 1.2 menunjukkan empat bahan.

Rajah 1.2

Kelaskan semua bahan dalam Rajah 1.2 kepada tiga kumpulan dengan melengkapkan Jadual 1. [4 markah]Jawapan:
(a)
K : Penurasan
L : Menggunakan magnet
M : Penyejatan
N : Mengayak

(b)
Leave a Comment