6.4.2b Campuran (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1.1 menunjukkan empat aktiviti untuk mengasingkan komponen-komponen satu  campuran.Rajah 1.1Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan cara untuk mengasingkan komponen-komponen bagi campuran dalam K, L, M dan N. [4 markah](b) Rajah 1.2 menunjukkan empat bahan.Rajah 1.2Kelaskan semua bahan dalam Rajah 1.2 kepada tiga kumpulan dengan melengkapkan Jadual 1. [4 markah]Jawapan:(a)K : PenurasanL : Menggunakan magnetM … Read more

6.4.2a Campuran (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah  1 menunjukkan susunan radas untuk memisahkan pasir dan garam.Rajah 1(i) Namakan radas P. [1 markah](ii) Dalam Rajah 2, labelkan pasir dan larutan garam . [2 markah](b)(i) Apabila serbuk besi dan serbuk sulfur bercampur, sifat-sifat besi dan sulfur tidak berubah.Tandakan (\/) untuk bahan yang terbentuk. [1 markah] (b)(ii) Apakah yang berlaku kepada serbuk … Read more

6.4.1a Perbezaan Ciri-ciri Logam dan Bukan Logam (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian haba antara logam dan bukan logam.Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh selepas kedua-dua rod dipanaskan.(a) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. [1 markah](b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.   (i) Pembolehubah dimalarkan [1 markah]   (ii) Pembolehubah dimanipulasikan [1 markah](c) Berdasarkan Jadual, rod … Read more