Praktis Formatif 6.2 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6


Soalan 1:
Berikan definisi campuran.

Jawapan:
Campuran ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bergabung secara fizikal.

Soalan 2:
Padankan jenis-jenis campuran di bawah ini dengan kaedah pengasingan yang sesuai.Jawapan:Soalan 3:
Jika anda diberi suatu campuran yang mengandungi beras dan pasir, bolehkah anda mengasingkan kedua-duanya dengan menggunakan kaedah penurasan? Mengapa?

Jawapan:
Tidak boleh kerana penurasan boleh dilakukan di antara pepejal dan cecair

Leave a Comment