Nota Sains PT3 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Apps Ulangkaji Telifon Bimbit

SAINS TINGKATAN 1 (KSSM)

02 Sel sebagai Unit Asas Hidupan

1. Struktur, Fungsi dan Organisasi Sel
    a. Soalan 1
    b. Soalan 2 
    c. Soalan 3
    d. Soalan 4
    e. Soalan 5
    f. Soalan 6
2. Respirasi Sel dan Fotosintesis
    a. Soalan 1

03 Koordinasi dan Gerak Balas

1. Homeostasis dalam Benda Hidup

04 Pembiakan

1. Pembiakan Seks dan Aseks
2. Sistem Pembiakan manusia | Bhg 1
3. Pembiakan Tumbuhan | Bhg 1 | Bhg 2

05 Jirim

1. Jirim dalam Alam
2. Tiga Keadaan Jirim | Bhg 1 | Bhg 2

1. Tiga Keadaan Jirim
    a. Perubahan Keadaan Jirim

06 Jadual Berkala

1. Pengelasan Unsur | Bhg 1
2. Campuran | Bhg 1 | Bhg 2

1. Pengelasan Unsur
    a. Atom dan Molekul
    b. Jadual Berkala
    c. Perbezaan Ciri-ciri Logam dan Bukan Logam
2. Campuran
    a. Kaedah Mengasingkan Campuran
3. Sebatian
    a. Sebatian

07 Udara

1. Komposisi udara | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
2. Pembakaran | Bhg 1
3. Pencemaran Udara

1. Pencemaran Udara | Bhg 1 | Bhg 2

09 Bumi

1. Sistem dan Struktur Bumi
2. Proses Utama Bumi

SAINS TINGKATAN 2 (KSSM)

01 Biodiversiti

02 Ekosistem

1. Aliran Tenaga dalam Ekosistem | Bhg 1
2. Saling Bersandaran dan Interaksi antara Organisma Hidup | Bhg 1

1. Aliran Tenaga dalam Ekosistem | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
2. Saling Bersandaran dan Interaksi antara Organisma Hidup | Bhg 1
3. Peranan Manusia dalam Mengekalkan Keseimbangan Alam | Bhg 1 | Bhg 2

03 Nutrisi

1. Kelas Makanan | Bhg 1 | Bhg 2
2. Kepentingan Gizi Seimbang | Bhg 1 | Bhg 2
3. Sistem Pencernaan Manusia | Bhg 1
4. Proses Penyerapan dan Pengangkutan Hasil Pencernaan Serta Penyahtinjaan

1. Kepentingan Gizi Seimbang | Bhg 1 | Bhg 2

04 Kesihatan Manusia

1. Latihan Formatif 4.1
2. Latihan Formatif 4.2 | Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5
3. Latihan Sumatif 4 | Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 & 7

1. Penyakit Berjangkit dan Penyakit Tidak Berjangkit
2. Pertahanan Badan

1. Penyakit Berjangkit dan Penyakit Tidak Berjangkit | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
2. Pertahanan Badan | Bhg 1

06 Asid dan Alkali

1. Sifat Asid dan Alkali | Bhg 1
2. Peneutralan | Bhg 1

07 Keelektrikan dan Kemagnetan

1. Keelektrikan
2. Pengaliran Arus Elektrik dalam Litar Bersiri dan Litar Selari | Bhg 1
3. Kemagnetan

08 Daya dan Gerakan

1. Daya | Bhg 1
2. Kesan Daya | Bhg 1
3. Tuas dan Momen Daya | Bhg 1
4. Tekanan | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3

1. Tekanan | Bhg 1 | Bhg 2

09 Haba

1. Pengaliran Haba dan Keseimbangan Haba | Bhg 1
2. Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim | Bhg 1
3. Hubung kait Jenis Permukaan Objek dengan Penyerapan dan Pembebasan Haba

10 Gelombang Bunyi

1. Aktiviti 10.1
2. Latihan Formatif 10.1
3. Aktiviti 10.2
4. Aktiviti 10.4
5. Latihan Formatif 10.2
6. Latihan Formatif 10.3
7. Latihan Sumatif 10 | Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8

1. Ciri Gelombang Bunyi

11 Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta

1. Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta

12 Sistem Suria

1. Sistem Suria

13 Meteoroid, Asteroid, Komet

1. Meteoroid, Asteriod dan Komet

Sains Tingkatan 3 (KSSM)

01 Rangsangan dan Gerak Balas

1. Sistem Saraf Manusia | Bhg 1
2. Rangsangan dan Gerak Balas dalam Manusia | Bhg 1 | Bhg 2 
3. Rangsangan dan Gerak Balas dalam Tumbuhan | Bhg 1

02 Respirasi

1. Sistem Respirasi Manusia | Bhg 1
2. Pergerakan dan Pertukaran Gas dalam Badan Manusia
3. Kesihatan Sistem Respirasi Manusia
4. Adaptasi dalam Sistem Respirasi
5. Pertukaran Gas dalam Tumbuhan

03 Pengangkutan

1. Sistem Peredaran Darah | Soalan 1 | Soalan 2
2. Darah Manusia
3. Pengangkutan dalam Tumbuhan | Bhg 1

04 Kereaktifan Logam

1. Kepelbagaian Mineral | Bhg 1 | Bhg 2
2. Siri Kereaktifan Logam
3. Pengekstrakan Logam dari Bijihnya | Bhg 1

05 Termokimia

1. Tindak balas Endotermik dan Eksotermik | Bhg 1

06 Elektrik dan Kemagnetan

1. Penjanaan Tenaga Elektrik
2. Transformer
3. Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik | Bhg 1
4. Pengiraan Kos Penggunaan Elektrik

07 Tenaga dan Kuasa

1. Kerja, Tenaga dan Kuasa | Bhg 1
2. Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik
3. Prinsip Keabadian Tenaga

08 Keradioaktifan

1. Sejarah Penemuan Keradioaktifan
2. Atom dan Nukleus
3. Sinaran Mengion dan Sinaran Tidak Mengion | Bhg 1
4. Kegunaan Sinaran Radioaktif | Bhg 1

1. Bahan Radioaktif | Bhg 1
3. Sinaran Mengion dan Sinaran Tidak Mengion | Bhg 1
4. Kegunaan Sinaran Radioaktif | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3

09 Cuaca Angkasa Lepas

1. Aktiviti Matahari yang Memberi Kesan kepada Bumi
2. Cuaca Angkasa

10 Penerokaan Angkasa

1. Perkembangan dalam Astronomi
2. Perkembangan dan Teknologi dalam Penerokaan Angkasa Lepas | Soalan 1