Aktiviti 6.8 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6


Aktiviti 6.8:
Tujuan: Mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah pengapungan

Bahan dan radas: Campuran air dan minyak, bikar dan corong pemisah.

Arahan

1. Tuang 100 ml campuran air dan minyak ke dalam sebuah bikar. Catatkan perkara apa yang dapat diperhatikan.
2. Masukkan campuran tersebut ke dalam corong pemisah (Rajah 6.25).
3. Asingkan air dan minyak menggunakan bikar yang berbeza.


Soalan
1. Antara air dengan minyak, yang manakah terapung? Mengapa?
2. Adakah minyak dan air dapat diasingkan secara fizikal?

Jawapan:
1. Minyak kerana minyak kurang tumpat daripada air

2. Ya

Leave a Comment