Praktis Formatif 6.3 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6


Soalan 1:
Berikan definisi sebatian.

Jawapan:
Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia.

Soalan 2:
Senaraikan lima contoh sebatian dalam kehidupan harian anda.

Jawapan:
Gula, garam, air, guli dan permainan blok.

Soalan 3:
Bagaimanakah anda boleh mengasingkan sebatian?

Jawapan:
Elektrolisis

Soalan 4:
Nyatakan perbezaan antara campuran dengan sebatian.

Jawapan:


Leave a Comment