Praktis Sumatif 6 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan tiga jenis bentuk, iaitu bulat, petak dan pentagon yang mewakili atom-atom bagi beberapa unsur yang berlainan.

Berdasarkan Rajah 1, kenal pasti gabungan atom yang mewakili

(a) molekul bagi suatu sebatian.

(b) molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada dua atom.

(c) molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada tiga atom.

Jawapan:
(a)  (a),(b), (e), (f), (g), (h), (m), (n), (p)

(b)  (c), (i), (j), (o)

(c)  (d), (k), (l)

Soalan 2:
Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada Jadual Berkala.(a) Nyatakan jenis unsur bagi P dan R.

(b) Apakah perbezaan ciri-ciri fizikal P dan R?

(c) Besi ialah sejenis logam. Oleh itu, besi memiliki sifat permukaan yang berkilau.
Walau bagaimanapun besi mudah berkarat. Mengapa?

(d) Grafit merupakan satu contoh unsur karbon. Apakah ciri grafit yang membolehkan grafit digunakan sebagai mata pensel?


Jawapan:
(a)
P: Logam
R: Bukan logam

(b)(c) Tidak. Besi tersebut telah teroksida ataupun telah bertindak balas dengan oksigen menghasilkan lapisan besi oksida di bahagian permukaan besi tersebut.

(d) Grafit sesuai digunakan untuk membuat mata pensel kerana grafit menghasilkan warna hitam, lembut dan mudah dibentuk.

Leave a Comment