7.4.1c Kitar Karbon (Soalan Subjektif)


Soalan 4:
Rajah menunjukkan kitar karbon.
(a) Pada Rajah, namakan proses P, Q dan R menggunakan maklumat berikut. [3 markah]


(b) Apakah yang akan berlaku kepada bilangan pengguna jika semua pengeluar mati? [1 markah]

(c) Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi.


Pembalakan yang tidak terkawal akan   ____(i)_____ populasi pengeluar. Oleh itu, kuantiti karbon dioksida dalam atmosfera akan   ____(ii)_____. [2 markah]


Jawapan:
(a)
P: Fotosintesis
Q: Respirasi
R: Pembakaran

(b) Bilangn pengguna berkurangan.

(c)(i) mengurangkan

(c)(ii) meningkatLeave a Comment