Praktis Sumatif 7 (Soalan 7 & 8) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7

Soalan 7:Sebuah syarikat berhasrat menjalankan suatu projek kuari batu kapur tidak jauh dari Kampung Permai. Ketua kampung di kampung tersebut telah mengadakan perjumpaan bersama dengan para penduduk. Hasil perjumpaan tersebut adalah seperti yang berikut:(a) Pada andaian anda, mengapakah majoriti penduduk Kampung Permai membantah projek kuari tersebut? Berikan pendapat anda.(b) Penduduk yang menyokong projek kuari mempunyai … Read more

Praktis Sumatif 7 (Soalan 5 & 6) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7

Soalan 5:Rajah 3 menunjukkan suatu situasi yang berlaku di Kuala Lumpur.(a) Apakah masalah alam sekitar yang ditunjukkan dalam Rajah 3?(b) Nyatakan dua kesan masalah yang anda nyatakan di 5(a) terhadap kesihatan manusia.(c) Kadar kemalangan jalan raya meningkat semasa situasi ini berlaku. Mengapa? Jawapan:(a) Jerebu(b) Menyebabkan kesesakan nafas dan batuk.(c) Jarak penglihatan menjadi terhad Soalan 6:Kandungan … Read more

Praktis Sumatif 7 (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7

Soalan 3:Rajah 2 menunjukkan peratusan karbon dioksida dalam atmosfera pada suatu jangka masa.(a) Aktiviti pembalakan yang dijalankan oleh manusia menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Bagaimanakah aktiviti tersebut boleh menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera? Terangkan.(b) Selain aktiviti pembalakan, berikan satu contoh aktiviti yang menyumbang kepada peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera.(c) Nyatakan … Read more

Praktis Formatif 7.3 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7

Soalan 1:Apakah bahan pencemar udara yang menyebabkan jerebu?Jawapan:Asap dan debu. Soalan 2:Sebagai seorang murid, apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menambahkan kesedaran masyarakat mengenai pencemaran udara?Jawapan:(a) Mengadakan kempen kesedaran mengenai pencemaran udara.(b) Memupuk sikap suka mengitar semula bahan.(c) Mendengar taklimat tentang bahaya pencemaran udara.(mana-mana jawapan yang boleh diterima) Soalan 3:Berikan tiga kepentingan mengekalkan udara supaya … Read more

Praktis Formatif 7.2 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7

Soalan 1:Berikan maksud pembakaran.Jawapan:Pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Soalan 2:Apakah syarat-syarat pembakaran?Jawapan:Kehadiran oksigen, haba dan bahan api Soalan 3:Luqman menggunakan selimut api untuk memadamkan suatu kebakaran kecil di rumahnya. Bagaimanakah selimut api itu berfungsi?Jawapan:Selimut api merupakan selimut khas yang diperbuat daripada … Read more

Aktiviti 7.3 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7

Aktiviti 7.3:Tujuan: Membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan haba diperlukan untuk pembakaran berlaku(A) Menentukan bahan api diperlukan untuk pembakaranBahan dan radas: Penunu Bunsen, penyepit besi, pemetik api, rod kaca, kayu, lilin, batu.Arahan1. Nyalakan api penunu Bunsen.2. Letakkan rod kaca pada nyalaan api penunu Bunsen dengan menggunakan penyepit.3. Perhatikan sama ada rod kaca terbakar atau tidak.4. … Read more

Praktis Formatif 7.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7

Soalan 1:Senaraikan komposisi udara.Jawapan:Nitrogen 78%, Oksigen 21%, karbon dioksida 0.03%, gas nadir dan lain-lain 0.97% Soalan 2:Apakah cara anda mengenal pasti gas oksigen dan gas karbon dioksida?Jawapan:Ujian kayu uji berbara bagi oksigen dan ujian air kapur bagi karbon dioksida. Soalan 3:Apakah kepentingan karbon dioksida kepada tumbuhan?Jawapan:Karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Soalan 4:Apakah … Read more

Aktiviti 7.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7

Aktiviti 7.1:Tujuan: Menentukan peratusan oksigen dalam udaraBahan dan radas: Lilin, plastisin, mancis, besen kaca, pen penanda dakwat kekal, balang gas, alas balang gas, air.Arahan1. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.2 (a).2. Bahagikan balang gas kepada lima bahagian yang sama dan ditanda dengan pen penanda dakwat kekal (Rajah 7.2 (b)).3. Nyalakan lilin dan telangkupkan … Read more