7.1 Haba sebagai Suatu Bentuk Tenaga (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
(a) Rajah 1 menunjukkan tiga aktiviti yang menghasilkan sejenis tenaga.

Rajah  1

Nyatakan jenis tenaga yang dihasilkan oleh kesemua aktiviti itu. [1 markah]


(b) Rajah 2 menunjukkan peringkat-peringkat pembakaran sebatang lilin.

Rajah  2

(i) Nyatakan perubahan keadaan bagi lilin ini. [1 markah]

(ii) Nyatakan proses fizikal bagi K. [1 markah]

(iii) Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah lilin ini semasa proses K? [1 markah]

(c) Terangkan apa yang berlaku pada zarah-zarah air apabila diletakkan di dalam bahagian sejuk beku untuk membentuk ketulan ais. [2 markah]


Jawapan:
(a)
Tenaga haba

(b)(i)
Pepejal → cecair → pepejal

(b)(ii)
Peleburan

(b)(iii)
Zarah-zarah lilin bergetar lebih cepat.

(c)
Apabila air disejukkan, tenaganya semakin berkurang. Zarah-zarah air bergerak semakin perlahan dan semakin mendekati satu sama lain. Akhirnya, zarah air akan tersusun dengan rapat dan padat. Pembekuan berlaku.Leave a Comment