9.5.3 Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1.1 menunjukkan satu termometer yang digunakan di makmal.Rajah 1.1Apakah yang akan berlaku kepada merkuri apabila bebuli dimasukkan ke dalam air panas? [1 markah](b) Rajah 1.2 menunjukkan keadaan satu jalur dwilogam dalam satu proses pemanasan.Rajah 1.2Mengapakah jalur dwilogam membengkok apabila dipanaskan? [1 markah](c) Rajah 1.3 menunjukkan sistem penggera kebakaran.Rajah 1.3(i) Apabila berlaku kebakaran, … Read more

9.5.2 Pengaliran Haba dan Keseimbangan Haba (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan tiga cara pengaliran haba, W, X dan Y.Rajah 1Pada Rajah 1, bulatkan X atau Y untuk menunjukkan haba mengalir melalui sinaran. [1 markah](b) Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat pembebasan haba pada jenis permukaan yang berbeza.Rajah 2(i) Selepas beberapa minit, berlaku perubahan suhu.Kelalang kon manakah, P atau Q, menunjukkan … Read more

7.1 Haba sebagai Suatu Bentuk Tenaga (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan tiga aktiviti yang menghasilkan sejenis tenaga.Rajah  1Nyatakan jenis tenaga yang dihasilkan oleh kesemua aktiviti itu. [1 markah](b) Rajah 2 menunjukkan peringkat-peringkat pembakaran sebatang lilin.Rajah  2(i) Nyatakan perubahan keadaan bagi lilin ini. [1 markah](ii) Nyatakan proses fizikal bagi K. [1 markah](iii) Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah lilin ini semasa proses K? … Read more