Latihan Formatif 9.4 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Apakah kelebihan memakai baju berwarna cerah semasa cuaca panas?Jawapan:Warna cerah ialah penyerap haba yang lemah, jadi kita berasa sejuk. Soalan 2:Apakah ciri-ciri permukaan dinding sebuah kelalang termos yang dapat mengekalkan suhu air panas untuk tempoh masa yang panjang?Jawapan:Permukaan dalam yang berkilat: Supaya haba dari air panas dipantul semula ke dalam dan suhu air panas … Read more

Eksperimen 9.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9

Eksperimen 9.2:Tujuan: Mengkaji objek yang gelap menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih.Pernyataan masalah: Adakah objek yang gelap menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih?Hipotesis: Objek yang gelap menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih.(A) Penyerap haba yang baikPemboleh ubah:(a) Pemboleh ubah dimalarkan: Jarak dari sumber haba(b) Pemboleh ubah … Read more

Latihan Formatif 9.3 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Apakah yang berlaku pada isi padu air semasa pemanasan?Jawapan:Isi padu air bertambah. Soalan 2:Terangkan secara ringkas sebab kabel penghantaran pada tiang biasanya dipasang longgar sedikit.Jawapan:Supaya wayar kabel mengecut pada waktu sejuk dan tidak menyebabkan sebarang kerosakan. Soalan 3:Adakah pengembangan dan pengecutan jirim boleh membahayakan struktur bangunan?Berikan pendapat anda.Jawapan:Ya. Pengembangan dan pengecutan boleh merosakkan struktur … Read more

Aktiviti 9.4 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9

Aktiviti 9.4:Tujuan: Mengkaji haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut.(A) PepejalRadas: Penunu Bunsen, tolok dan batang besiArahan1. Cuba masukkan batang besi ke dalam tolok (Rajah 9.9).2. Kemudian panaskan hujung batang besi dengan menggunakan penunu Bunsen selama lima minit.3. Cuba masukkan batang besi yang dipanaskan ke dalam tolok. Rekodkan pemerhatian anda.4. Biarkan batang … Read more

Latihan Formatif 9.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Mengapakah gelung pemanas di dalam cerek elektrik berada di dasar cerek?Jawapan:Pemanasan air akan bermula pada bahagian di sekitar gelung pemanas. Air panas bergerak ke atas dan air sejuk bergerak ke bawah. Proses perolakan ini menyebabkan air dipanaskan lebih cepat. Soalan 2:Ayam yang dibakar di dalam ketuhar biasanya dibalut dengan kerajang aluminium terlebih dahulu. Mengapa?Jawapan:Kerajang … Read more

Eksperimen 9.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9

Eksperimen 9.1:Tujuan: Mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.Pernyataan masalah: Antara kapas, kain felt dan kerajang aluminium, bahan yang manakah merupakan penebat haba yang baik?Hipotesis: Kapas dan kain felt ialah penebat haba yang baik.Pemboleh ubah:(a) Pemboleh ubah dimalarkan: Isi padu air dalam kelalang dasar rata(b) Pemboleh ubah dimanipulasikan: Jenis bahan penebat(c) Pemboleh ubah bergerak … Read more

Aktiviti 9.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9

Aktiviti 9.1:Tujuan: Mengkaji pengaliran haba berlaku melalui konduksi, perolakan dan sinaran.Bahan: Lilin, air, mancis, colok, hablur kalium permanganat dan paku tekanRadas: Rod kuprum, bikar, kasa dawai, balang kaca, mentol, kadbod berbentuk-T, termometer, tungku kaki tiga, kaki retort dan pengapit dan penunu Bunsen(A) Konduksi1. Lekatkan tiga paku tekan pada rod kuprum dengan menggunakan lilin dan sediakan … Read more

Latihan Formatif 9.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Nyatakan unit S.I. bagi haba.Jawapan:joule, J Soalan 2:Adakah deria sentuhan sesuai digunakan untuk menentukan sama ada seseorang itu demam atau tidak? Berikan penjelasan anda.Jawapan:Tidak, deria sentuhan tidak sesuai digunakan kerana suhu tidak dapat dibaca melalui cara ini. Soalan 3:Tandakan (√) pada pernyataan yang betul tentang haba dan suhu.(a) Apabila air dididihkan di dalam dua … Read more

9.5.3 Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1.1 menunjukkan satu termometer yang digunakan di makmal.Rajah 1.1Apakah yang akan berlaku kepada merkuri apabila bebuli dimasukkan ke dalam air panas? [1 markah](b) Rajah 1.2 menunjukkan keadaan satu jalur dwilogam dalam satu proses pemanasan.Rajah 1.2Mengapakah jalur dwilogam membengkok apabila dipanaskan? [1 markah](c) Rajah 1.3 menunjukkan sistem penggera kebakaran.Rajah 1.3(i) Apabila berlaku kebakaran, … Read more

9.5.2 Pengaliran Haba dan Keseimbangan Haba (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan tiga cara pengaliran haba, W, X dan Y.Rajah 1Pada Rajah 1, bulatkan X atau Y untuk menunjukkan haba mengalir melalui sinaran. [1 markah](b) Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat pembebasan haba pada jenis permukaan yang berbeza.Rajah 2(i) Selepas beberapa minit, berlaku perubahan suhu.Kelalang kon manakah, P atau Q, menunjukkan … Read more