Latihan Formatif 9.4 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9


Soalan 1:
Apakah kelebihan memakai baju berwarna cerah semasa cuaca panas?

Jawapan:
Warna cerah ialah penyerap haba yang lemah, jadi kita berasa sejuk.

Soalan 2:
Apakah ciri-ciri permukaan dinding sebuah kelalang termos yang dapat mengekalkan suhu air panas untuk tempoh masa yang panjang?

Jawapan:
Permukaan dalam yang berkilat: Supaya haba dari air panas dipantul semula ke dalam dan suhu air panas dapat dikekalkan.

Soalan 3:
Nyatakan dua penyerap dan pembebas haba yang baik yang digunakan dalam kehidupan harian.

Jawapan:
Penyerap haba: Agen penyejuk enjin kereta dan pek penyejuk Pembebas haba: Lilin dan periuk
(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima)

Leave a Comment