6.5.3a Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah  1.1 menunjukkan plug 3-pin.

Rajah  1.1

(a) Pada Rajah 1.1, labelkan satu wayar menggunakan perkataan berikut: [1 markah](b) Rajah 1.2 menunjukkan sambungan dua alat elektrik kepada plug masing-masing.

Rajah 1.2

Terangkan kelebihan sambungan alat elektrik kepada plug 3-pin berbanding plug 2-pin. [2 markah]

(c) Hitungkan arus yang mengalir dalam seterika yang bertanda 2000 watt dan 240 volt. Cadangkan fius yang sesuai digunakan.
Gunakan rumus berikut: 
Arus= Kuasa Voltan
Fius yang sesuai digunakan ialah __________ A.  [3 markah]


Jawapan:
(a)

Label satu wayar sahaja

(b)
Plug 3-pin mempunyai wayar bumi yang menyambungkan perumah logam alat elektrik ke bumi. Sebarang kebocoran arus elektrik daripada perumah logam akan terus ke bumi. Hal ini akan mengelak renjatan elektrik kerana arus akan mengalir ke wayar bumi dan bukannya ke badan pengguna. Manakala plu 2-pin tidak mempunyai wayar bumi.

(c)
Arus= Kuasa Voltan = 2000 watt 240 volt =8.33 A Fius yang sesuai digunakan ialah 10 A.

Leave a Comment