6.5.3a Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah  1.1 menunjukkan plug 3-pin.Rajah  1.1(a) Pada Rajah 1.1, labelkan satu wayar menggunakan perkataan berikut: [1 markah](b) Rajah 1.2 menunjukkan sambungan dua alat elektrik kepada plug masing-masing.Rajah 1.2Terangkan kelebihan sambungan alat elektrik kepada plug 3-pin berbanding plug 2-pin. [2 markah](c) Hitungkan arus yang mengalir dalam seterika yang bertanda 2000 watt dan 240 volt. Cadangkan … Read more