Praktis Formatif 6.4 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 6


Soalan 1:
Berikan definisi kecekapan tenaga.

Jawapan:
Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah.


Soalan 2:
Tenaga elektrik yang digunakan oleh pendingin hawa selama 2 minit ialah 180 kJ.
Hitungkan kuasa pendingin hawa ini dalam unit yang berikut:
(a) W
(b) kW

Jawapan:
(a) Menggunakan rumus:


(b)


Soalan 3:
Sebuah ketuhar gelombang mikro berlabel 1.2 kW, 240 V disambungkan pada bekalan tenaga elektrik 240 V. Hitung arus yang mengalir melalui ketuhar ini.

Jawapan:


Soalan 4:
Sebuah periuk nasi elektrik mempunyai label 800 W, 230 V dipasang selama 30 minit.

(a) Berapakah tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi tersebut?

(b) Hitung kos tenaga yang digunakan oleh periuk nasi itu jika kadar bagi setiap kWj ialah 30 sen.

Jawapan:
(a)


(b)
Kos tenaga yang digunakan oleh periuk nasi
= Tenaga elektrik yang digunakan dalam unit kWj × kos tenaga bagi setiap kWj
= 0.4 kWj × 30 sen/kWj
= 12 sen

Soalan 5:
(a) Apakah kepentingan pelabelan star rating pada peralatan elektrik?

(b) Berapakah bintang dalam label star rating pada peralatan elektrik yang harus digunakan? Jelaskan jawapan anda.

Jawapan:
(a) Pelabelan star rating pada peralatan elektrik menunjukkan kecekapan tenaga peralatan elektrik yang berkenaan.

(b) Sekurang-kurangnya 3 bintang. Lebih banyak bintang pada label star rating bermaksud lebih jimat tenaga.

Leave a Comment