Praktis Formatif 6.2 (Soalan 4) – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 6


Soalan 4:
Rajah 1 (a) menunjukkan sebuah transformer di dalam pengecas telefon bimbit yang disambung ke bekalan sesalur 240 V yang membekalkan voltan 5 V untuk mengecas sebuah telefon bimbit.


Rajah 1 (b) menunjukkan rajah litar bagi transformer di dalam pengecas telefon bimbit tersebut.


(a) Hitung bilangan lilitan gegelung primer.

(b) Adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit ini daripada jenis transformer injak naik atau injak turun? Terangkan jawapan anda.


Jawapan:
(a)


(b) Transformer dalam pengecas telefon bimbit ini adalah daripada jenis transformer injak turun kerana voltan output adalah lebih rendah daripada voltan input.

Leave a Comment