Aktiviti 1.10 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1


Aktiviti 1.10:
Tujuan: Menyiasat hubungan antara jisim dengan ketumpatan pelbagai pepejal yang mempunyai isi padu yang sama

Bahan dan radas: Kubus kuprum, kubus besi, kubus gabus dan kubus kayu yang masing-masing mempunyai isi padu 1 cm3, air, besen, penimbang.


Arahan
1. Murid diberi empat kubus yang mempunyai isi padu yang sama seperti di bawah.


2. Timbang jisim setiap kubus dan kira ketumpatan setiap kubus itu dengan rumus:


3. Rekodkan nilai ketumpatan dan jisim dalam jadual seperti yang berikut.


4. Kemudian, masukkan kiub-kiub itu ke dalam besen air. Perhatikan kiub-kiub itu sama ada terapung atau tenggelam.


Soalan
1. Apakah hubungan antara jisim dengan ketumpatan apabila isi padu keempat-empat bahan adalah sama?

2. Susun bahan-bahan di atas mengikut ketumpatan bahan dalam susunan menaik.

3. Berdasarkan keputusan daripada langkah 4, nyatakan definisi secara operasi bagi ketumpatan.

Jawapan:
1. Ketumpatan semakin meningkat apabila jisim bertambah.

2. Gabus → Kayu → Besi → Kuprum

3. Definisi secara operasi bagi ketumpatan ialah keadaan yang ditunjukkan oleh objek yang terapung dan tenggelam.

Leave a Comment