Praktis Sumatif 1 (Soalan 9 – 12) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Soalan 9:Ketika melakukan proses pencampuran bahan kimia semasa eksperimen, satu letupan kecil telah berlaku yang mengakibatkan kecederaan ringan kepada Aisyah. Kebetulan Dina berada di sisi Aisyah. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Dina?Jawapan:(i) Laporkan kepada guru(ii) Jika bahan kimia terkena pada Aisyah, perlu bilas dengan menggunakan air yang banyak pada bahagian yang terbabit.(iii) Jika letupan … Read more

Praktis Sumatif 1 (Soalan 5 – 8) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Soalan 5:Azman disuruh oleh cikgu untuk memanaskan alkohol di dalam sebuah tabung didih. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil semasa mengendalikan alkohol? Terangkan. Jawapan:(i) Alkohol merupakan bahan mudah terbakar.(ii) Untuk memanaskan alkohol, gunakan kaedah kukusan air.(iii) Gunakan cermin pelindung mata ketika mencampur atau memanaskan alkohol.(iv) Jangan halakan tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain.(v) … Read more

Praktis Sumatif 1 (Soalan 1 – 4) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Jawapan:Bahan mengakis Soalan 2:P, Q, R, S, T, U, V dan W ialah langkah-langkah untuk menjalankan penyiasatan saintifik bersifat inkuiri yang betul. Senaraikan mengikut urutan yang betul.Jawapan:V → R → P → T → Q → W → U → S Soalan 3:Tukarkan 100 g kepada unit S.I. kg. 100 g = ___________________Jawapan:0.1 kg … Read more

Praktis Formatif 1.7 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Kesimpulan penyiasatan saintifik boleh dipengaruhi oleh sikap saintifik dan nilai-nilai murni yang diamalkan semasa melakukan eksperimen. Apakah sifat saintifik dan nilai-nilai murni yang perlu pada seorang murid supaya membuat kesimpulan yang tepat?Jawapan:Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data dan bersikap positif Soalan 2:Apakah sikap yang akan membantu ahli sains memahami kejadian jerebu yang … Read more

Praktis Formatif 1.6 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Apakah inferens?Jawapan:Inferens adalah alasan atau sebab bagi sesuatu peristiwa yang dapat diperhatikan. Soalan 2:Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan semasa menjalankan eksperimen penyejatan air daripada bekas yang mempunyai luas permukaan berbeza.Jawapan:Pemboleh ubah dimanipulasi = luas permukaan bekasPemboleh ubah dimalarkan = isi padu awal air dalam bekas, suhu persekitaran, tempoh eksperimen.Pemboleh ubah … Read more

Praktis Formatif 1.5 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Tentukan ketumpatan bagi setiap sampel dalam rajah berikut.Jawapan:A = 2 g cm–3, B = 2 g cm–3, C = 2 g cm–3 Soalan 2:Tiga jenis cecair tidak bercampur, P, Q dan R dimasukkan bersama-sama dalam suatu silinder penyukat seperti dalam rajah sebelah. Cecair manakah yang paling tumpat? Mengapa?Jawapan:Cecair R, cecair yang paling tumpat tenggelam … Read more

Aktiviti 1.10 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Aktiviti 1.10:Tujuan: Menyiasat hubungan antara jisim dengan ketumpatan pelbagai pepejal yang mempunyai isi padu yang samaBahan dan radas: Kubus kuprum, kubus besi, kubus gabus dan kubus kayu yang masing-masing mempunyai isi padu 1 cm3, air, besen, penimbang.Arahan1. Murid diberi empat kubus yang mempunyai isi padu yang sama seperti di bawah.2. Timbang jisim setiap kubus dan … Read more

Praktis Formatif 1.4 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Apakah bacaan tolok skru mikrometer di bawah?Jawapan:(a) 6.28 mm(b) 4.56 mm Soalan 2:Anggarkan luas lukisan tapak tangan di sebelah jika setiap petak mewakili keluasan 1 cm × 1 cm atau 1 cm2.Jawapan:24 cm2 Soalan 3:Chong berdiri di atas suatu penimbang. Nilai yang ditunjukkan ialah 55 kg. Apakah maksud nilai ini?Jawapan:Nilai menunjukkan jisim Chong.

Aktiviti 1.9 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Aktiviti 1.9:Tujuan: Membuat perkaitan antara kemahiran membuat anggaran dengan pengukuran sebenarBahan dan radas: Pensel dan pembarisArahan1. Ukur panjang sebatang pensel = p cm.2. Ukur panjang meja dengan pensel tersebut.Panjang meja = bilangan pensel × p3. Kemudian, ukur panjang meja dengan pembaris.4. Catatkan ukuran panjang meja dengan pembaris.SoalanApakah perbezaan antara ukuran panjang meja dengan pensel (ukuran … Read more

Aktiviti 1.8 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1

Aktiviti 1.8:Tujuan: Mengukur, mengguna dan mengendalikan peralatan yang lebih jitu dengan betulBahan dan radas: Angkup vernier, tolok skru mikrometer, penimbang digital, ammeter digital, termometer digital, termometer klinik.Arahan1. Jalankan aktiviti secara berkumpulan.2. Setiap kumpulan perlu menjalankan aktiviti pengukuran di dalam makmal dengan menggunakan alat pengukur yang lebih jitu.(a) Mengukur ketebalan buku Sains Tingkatan 1 dengan skala … Read more