Praktis Sumatif 1 (Soalan 1 – 4) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1


Soalan 1:


Jawapan:
Bahan mengakis

Soalan 2:
P, Q, R, S, T, U, V dan W ialah langkah-langkah untuk menjalankan penyiasatan saintifik bersifat inkuiri yang betul. Senaraikan mengikut urutan yang betul.


Jawapan:
V → R → P → T → Q → W → U → S

Soalan 3:
Tukarkan 100 g kepada unit S.I. kg.
100 g = ___________________

Jawapan:
0.1 kg

Soalan 4:
Namakan alat-alat pengukur di bawah.


Jawapan:
(a) Neraca tuas

(b) Angkup vernier

Leave a Comment