Praktis Formatif 1.7 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1


Soalan 1:
Kesimpulan penyiasatan saintifik boleh dipengaruhi oleh sikap saintifik dan nilai-nilai murni yang diamalkan semasa melakukan eksperimen. Apakah sifat saintifik dan nilai-nilai murni yang perlu pada seorang murid supaya membuat kesimpulan yang tepat?

Jawapan:
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data dan bersikap positif


Soalan 2:
Apakah sikap yang akan membantu ahli sains memahami kejadian jerebu yang menjadi punca pencemaran udara?

Jawapan:
Bertanggungjawab terhadap kesihatan sejagat dan keselamatan alam sekitar

Leave a Comment