Praktis Formatif 8.2 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8


Soalan 1:
Bayang-bayang Hisyam adalah paling pendek pada waktu _________ ketika Matahari berada pada kedudukan ___________ .

Jawapan:
tengah hari, tegak di atas kepala

Soalan 2:

Rajah di sebelah menunjukkan dua objek legap yang disinarkan oleh lampu suluh.
Lukiskan bentuk bayang-bayang yang akan terbentuk pada skrin.


Jawapan:

Leave a Comment