Aktiviti 8.8 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.8:Tujuan: Mengkaji penyerakan cahayaBahan dan radas: Serbuk susu, bikar kaca 1000 ml, kotak sinar, skrin putih.Arahan1. Lakukan aktiviti dalam keadaan gelap.2. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 8.23.3. Hidupkan kotak sinar.4. Tambahkan beberapa sudu serbuk susu ke dalam air. Kacau air sehingga anda dapat melihat alur cahaya yang bersinar melalui cecair dengan … Read more

Praktis Formatif 8.5 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Senaraikan mengikut urutan tujuh warna yang terbentuk pada skrin dalam rajah di sebelah mengikut urutan.Jawapan:Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Indigo, Ungu Soalan 2:Nyatakan komponen warna yang terbias paling banyak dan paling sedikit dalam fenomena di atas. Kaitkan fenomena ini dengan kelajuan setiap komponen warna tersebut.Jawapan:Cahaya berwarna merah terbias dengan paling sedikit kerana lebih laju. … Read more

Praktis Formatif 8.4 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Mengapakah dasar kolam renang yang dalam kelihatan cetek?Jawapan:Pembiasan cahaya berlaku apabila sinaran cahaya daripada dasar kolam renang bergerak keluar daripada air.Hal ini menyebabkan imej dasar kolam renang kelihatan cetek berbanding dengan kedalaman sebenarnya. Soalan 2:Sinar cahaya terbias pada sudut tertentu dalam dua kes seperti di bawah. Bezakan ketumpatan kedua-dua medium dalam kes di bawah.Jawapan:A: … Read more

Eksperimen 8.2 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8

Eksperimen 8.2:Pernyataan masalahApakah hubungan antara sudut tuju dengan sudut biasan? Dengan menambahkan sudut tuju, adakah sudut biasan juga akan bertambah?Hipotesis: Semakin besar sudut tuju, i, semakin besar sudut biasan, r.Tujuan: Mengkaji hubungan antara sudut tuju, i dengan sudut biasan, r apabila cahaya bergerak dari medium kurang tumpat (udara) ke medium lebih tumpat (blok kaca)Pemboleh ubahPemboleh … Read more

Praktis Formatif 8.3 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Terangkan hukum pantulan dengan bantuan rajah sinar pantulan cahaya.Jawapan:Mengikut hukum pantulan, sudut tuju (i) sama dengan sudut pantulan (r) seperti di rajah di bawah. Soalan 2:Lengkapkan pernyataan di bawah.Imej yang terbentuk pada cermin satah adalah ____________, ___________, __________ dan jarak objek ____________ dengan jarak imej.Jawapan:tegak, sama saiz dengan objek, maya, sama (juga songsang sisi)

Eksperimen 8.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8

Eksperimen 8.1:Pernyataan masalah: Apakah hubungan antara sudut tuju, i dengan sudut pantulan, r?Hipotesis: Sudut tuju, i adalah sama dengan sudut pantulan, r.Tujuan: Menyiasat hubungan sudut tuju, i dengan sudut pantulan, rPemboleh ubahPemboleh ubah dimanipulasikan: Sudut tuju, iPemboleh ubah bergerak balas: Sudut pantulan, rPemboleh ubah dimalarkan: Saiz celahBahan dan radas: Cermin satah, kotak sinar, bekalan kuasa, … Read more

Praktis Formatif 8.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Rajah di sebelah menunjukkan seorang lelaki yang gemuk berdiri di hadapan sebuah cermin. Apakah jenis cermin itu? Nyatakan ciri imej yang terbentuk.Jawapan:Cermin cembung, orang itu kelihatan kurus. Soalan 2:Apakah fungsi cermin satah dalam periskop?Jawapan:Untuk memantulkan cahaya supaya imej boleh terbentuk pada mata. Soalan 3:Mengapakah kita memerlukan cermin satah di dalam lif?Jawapan:Supaya ruang yang kecil … Read more