Praktis Formatif 8.6 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8


Soalan 1:
Mengapakah penyerakan cahaya berlaku?

Jawapan:
Penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya dihalang dan dipantulkan ke semua arah oleh awan atau zarahzarah dalam udara.

Soalan 2:
Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.


Jawapan:
banyak, kurang

Leave a Comment