Praktis Formatif 8.5 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8


Soalan 1:
Senaraikan mengikut urutan tujuh warna yang terbentuk pada skrin dalam rajah di sebelah mengikut urutan.Jawapan:
Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Indigo, Ungu

Soalan 2:
Nyatakan komponen warna yang terbias paling banyak dan paling sedikit dalam fenomena di atas. Kaitkan fenomena ini dengan kelajuan setiap komponen warna tersebut.

Jawapan:
Cahaya berwarna merah terbias dengan paling sedikit kerana lebih laju. Manakala cahaya berwarna ungu terbias dengan paling banyak kerana bergerak dengan paling perlahan.

Leave a Comment