Praktis Formatif 8.4 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 8


Soalan 1:
Mengapakah dasar kolam renang yang dalam kelihatan cetek?

Jawapan:
Pembiasan cahaya berlaku apabila sinaran cahaya daripada dasar kolam renang bergerak keluar daripada air.
Hal ini menyebabkan imej dasar kolam renang kelihatan cetek berbanding dengan kedalaman sebenarnya.

Soalan 2:
Sinar cahaya terbias pada sudut tertentu dalam dua kes seperti di bawah. Bezakan ketumpatan kedua-dua medium dalam kes di bawah.

Jawapan:
A: Kurang tumpat
B: Lebih tumpat
C: Lebih tumpat
D: Kurang tumpat

Leave a Comment