Praktis Formatif 9.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 9


Soalan 1:
1. Bumi terdiri daripada empat sfera utama iaitu , __________ , ___________ , __________ dan ___________ .

Jawapan:
hidrosfera, biosfera, geosfera dan atmosfera


Soalan 2:
Seekor ikan menangkap mangsa menggunakan cahaya. Dalam zon laut yang manakah ikan ini boleh ditemui? Mengapa?

Jawapan:
Zon gelap. Tiada cahaya yang boleh menembusi sampai ke zon gelap.

Leave a Comment