Praktis Formatif 9.6 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Apakah kesan pembalakan hutan yang berleluasa?Jawapan:Pembalakan yang berleluasa menyebabkan penghasilan gas oksigen berkurang manakala kandungan gas karbon dioksida di udara menjadi lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pemanasan global kerana karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang boleh memerangkap kepanasan matahari.Kandungan oksigen yang kurang juga menyebabkan bekalan oksigen untuk pernafasan menjadi kurang.Pembalakan juga menyebabkan hakisan … Read more

Praktis Formatif 9.3 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Apakah proses eksogen dan proses endogen?Jawapan:Proses eksogen – proses yang berlaku di permukaan Bumi.Proses endogen – proses yang berpunca daripada dalam Bumi. Soalan 2:Apakah agen yang menyebabkan hakisan?Jawapan:Aliran air, angin dan ombak Soalan 3:Apakah teori plat tektonik?Jawapan:Menurut teori plat tektonik, kerak Bumi dibahagikan kepada beberapa keping plat. Plat-plat ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan … Read more

Praktis Formatif 9.2 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Bagaimanakah batuan sedimen, batuan igneus dan batuan metamorfik terbentuk? Jelaskan.Jawapan:Batuan igneus terbentuk apabila magma daripada letusan gunung berapi menyejuk apabila sampai ke permukaan.Batuan sedimen pula terbentuk daripada pelbagai proses pemecahan batuan seperti luluhawa dan hakisan yang akhirnya diangkut oleh air sungai ke lautan dan termendap di situ. Batuan metamorfik ialah batuan hasil tindakan tekanan … Read more