Praktis Formatif 9.5 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 9


Soalan 1:
Bilakah ikan mula wujud di Bumi?

Jawapan:
500 juta tahun

Soalan 2:
Antara serangga dengan tumbuhan berbunga, yang manakah wujud di Bumi dahulu?

Jawapan:
Serangga

Soalan 3:
Bilakah rumpai laut mula wujud di Bumi?

Jawapan:
1000 juta tahun

Leave a Comment