Praktis Formatif 9.4 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 9


Soalan 1:
Berikan tiga jenis geobencana.

Jawapan:
Tanah runtuh, tsunami dan gempa bumi

Soalan 2:
Apakah kesan geobencana kepada manusia?

Jawapan:
Kemusnahan harta-benda, kehilangan nyawa, penyakit dan kebuluran.

Soalan 3:
Nyatakan dua alat yang dicipta oleh ahli sains untuk meramal kejadian geobencana.

Jawapan:
Seismograf untuk mengesan gempa bumi, radar untuk mengesan tsunami.

Leave a Comment