Latihan Formatif 2.3 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2


Soalan 1:
Isi kotak dengan pilihan jawapan yang diberikan.


(a) Sekumpulan kambing di padang rumput.  (   )

(b) Kolam kecil yang mempunyai pokok teratai, rumput, sekumpulan berudu, beberapa ekor ikan, itik dan katak.  (   )

(c) Padang rumput yang menjadi tempat tinggal bagi sekumpulan kambing.  (   )

(d) Sebuah hutan hujan tropika yang didiami oleh pelbagai tumbuhan dan haiwan yang saling bersandaran antara satu sama lain.  (   )


Jawapan:
(a) Populasi

(b) Komuniti

(c) Habitat

(d) Ekosistem


Soalan 2:
Berdasarkan situasi di bawah, nyatakan jenis interaksi antara organisma yang berlaku.


Jawapan:
(a) Persaingan

(b) Komensalisme

(c) Parasitisme

Leave a Comment