2.5.3 Saling Bersandaran dan Interaksi antara Organisma Hidup (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan sejenis interaksi. Rajah 1 Nyatakan dua faedah organisma itu dapat daripada interaksi ini. [2 markah] (b) Rajah 2 menunjukkan satu carta interaksi antara organisma hidup.Rajah 2 (i) Apakah interaksi R. [1 markah] (ii) Nyatakan satu kebaikan interaksi di (b)(i). [1 markah] (iii) Ikan gapi ditempatkan di dalam kolam.Terangkan mengapa. [1 … Read more

2.4.1 Aliran Tenaga dalam Ekosistem (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1.1 menunjukkan ekosistem kolam. Rajah 1.1 (i) Tulis nama bagi satu populasi yang merupakan sebahagian daripada ekosistem kolam ini. [1 markah] (ii) Nyatakan satu pengeluar. [1 markah] (iii) Beri satu sebab bagi jawapan dalam (a)(ii). [1 markah] (b) Rajah 1.2 menunjukkan siratan makanan di dalam suatu ladang kelapa sawit.Bilangan bagi setiap jenis … Read more

Latihan Sumatif 2 (Soalan 4 – 6) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2

Soalan 4:Razak mendapati banyak ayam ternakannya dimakan oleh helang sawah. Razak membuat keputusan untuk menembak kesemua helang tersebut. Selepas setahun, populasi tikus didapati meningkat dan makan makanan ayam. Hal ini menyebabkan ayamnya mati. Terangkan punca populasi tikus meningkat dan cadangkan satu cara yang perlu dilakukan oleh Razak untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku. Jawapan:Populasi tikus meningkat … Read more

Latihan Sumatif 2 (Soalan 1 – 3) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Berdasarkan siratan makanan di Rajah 1, jawab soalan-soalan yang berikut.(a) Bina semua rantai makanan daripada siratan makanan di Rajah 1.(b) Mengapakah rumput dikategorikan sebagai pengeluar?(c) Sekiranya kutu tinggal di badan arnab dan menghisap darah arnab, apakah jenis interaksi antara kutu dengan arnab?(d) Ramalkan kesan yang akan berlaku sekiranya populasi musang di kawasan tersebut diserang … Read more