2.5.3 Saling Bersandaran dan Interaksi antara Organisma Hidup (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan sejenis interaksi. Rajah 1 Nyatakan dua faedah organisma itu dapat daripada interaksi ini. [2 markah] (b) Rajah 2 menunjukkan satu carta interaksi antara organisma hidup.Rajah 2 (i) Apakah interaksi R. [1 markah] (ii) Nyatakan satu kebaikan interaksi di (b)(i). [1 markah] (iii) Ikan gapi ditempatkan di dalam kolam.Terangkan mengapa. [1 … Read more

2.4.1 Aliran Tenaga dalam Ekosistem (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1.1 menunjukkan ekosistem kolam.Rajah 1.1(i) Tulis nama bagi satu populasi yang merupakan sebahagian daripada ekosistem kolam ini. [1 markah](ii) Nyatakan satu pengeluar. [1 markah](iii) Beri satu sebab bagi jawapan dalam (a)(ii). [1 markah](b) Rajah 1.2 menunjukkan siratan makanan di dalam suatu ladang kelapa sawit.Bilangan bagi setiap jenis organisma itu ditunjukkan di dalam … Read more