Latihan Formatif 2.4 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Senaraikan empat aktiviti manusia yang boleh merosakkan ekosistem.Jawapan:Pembalakan, pembakaran terbuka, perburuan haram, penangkapan ikan tanpa kawalan(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima) Soalan 2:Nyatakan dua kesan bagi setiap aktiviti yang berikut terhadap keseimbangan alam semula jadi.(a) Penebangan hutan (b) Perindustrian(c) Pertanian (d) Pembuangan sampah sarapJawapan:(a) (i) Kemusnahan habitat(ii) Migrasi atau kematian haiwan(b) (i) Peningkatan aras karbon … Read more

Latihan Formatif 2.3 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Isi kotak dengan pilihan jawapan yang diberikan.(a) Sekumpulan kambing di padang rumput.  (   )(b) Kolam kecil yang mempunyai pokok teratai, rumput, sekumpulan berudu, beberapa ekor ikan, itik dan katak.  (   )(c) Padang rumput yang menjadi tempat tinggal bagi sekumpulan kambing.  (   )(d) Sebuah hutan hujan tropika yang didiami oleh pelbagai tumbuhan dan haiwan yang … Read more

Aktiviti 2.3 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2

Aktiviti 2.3:Tujuan: Mengkaji habitat, populasi dan komuniti dalam ekosistem.Arahan1. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan.2. Kenal pasti sebuah ekosistem semula jadi yang terdapat di kawasan anda.3. Lakukan pemerhatian terhadap ekosistem tersebut.4. Ambil gambar foto dan senaraikan spesies, populasi dan komuniti haiwan serta tumbuhan yang boleh ditemui dalam ekosistem tersebut.5. Sediakan sebuah folio tentang maklumat yang anda … Read more

Latihan Formatif 2.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Namakan tiga jenis kitar nutrien.Jawapan:Kitar karbon, kitar oksigen dan kitar air Soalan 2:Berikan dua proses perubahan jirim dalam kitar air.Jawapan:Penyejatan dan kondensasi Soalan 3: Terangkan peranan organisma dalam kitar karbon dan kitar oksigen.Jawapan:Tumbuhan dan haiwan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Melalui proses fotosintesis pula, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. … Read more

Latihan Formatif 2.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Berikut adalah satu contoh rantai makanan. Kenal pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier.Jawapan:Pengeluar: kubisPengguna primer: beluncasPengguna sekunder: ayamPengguna tertier: ular Soalan 2:Berdasarkan organisma-organisma berikut:(a) bina satu siratan makanan.(b) ramalkan kesan jika pokok padi mati akibat kemarau yang berpanjangan.Jawapan:(a) (b) Makanan akan berkurang, pengguna berpindah ke habitat lain dan populasi haiwan berkurang.