Latihan Formatif 2.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 2


Soalan 1:
Berikut adalah satu contoh rantai makanan. Kenal pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier.


Jawapan:
Pengeluar: kubis

Pengguna primer: beluncas

Pengguna sekunder: ayam

Pengguna tertier: ular


Soalan 2:
Berdasarkan organisma-organisma berikut:


(a) bina satu siratan makanan.
(b) ramalkan kesan jika pokok padi mati akibat kemarau yang berpanjangan.

Jawapan:
(a) 


(b) Makanan akan berkurang, pengguna berpindah ke habitat lain dan populasi haiwan berkurang.

Leave a Comment