1.3.2 Pengelasan Organisma (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan gambar tumbuhan P, Q, R, S dan T.Perhatikan tumbuhan dalam Rajah.
Berdasarkan pemerhatian anda,
(a) Nyatakan satu ciri bagi mana-mana empat tumbuhan P, Q, R, S dan T. [4 markah]

(b) Kelaskan tumbuhan P, Q, R, S dan T dalam Rajah kepada dua kumpulan berdasarkan ciri sepunya.
Namakan tumbuhan bagi setiap kumpulan itu . [4 markah]


Jawapan:
(a)
P: Mempunyai bunga/ Mempunyai akar serabut
Q: Mempunyai bunga/ Mempunyai akar tunjang
R: Mempunyai bunga/ Mempunyai duri
S: Tidak mempunyai bunga/ Membiak melalui spora
T: Tidak mempunyai bunga/ Membiak melalui spora

(b)
Leave a Comment