Latihan Sumatif 1 (Soalan 7 & 8) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 1


Soalan 7:
Penyahhutanan merupakan suatu ancaman besar di peringkat global. Walau bagaimanapun, aktiviti ini menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara. Wajarkan keperluan untuk melakukan penyahhutanan.

Jawapan:
(a) Membina penempatan baharu

(b) Membina lebuh raya

(c) Membuka kawasan perindustrian

(d) Membuka kawasan pertanian

Soalan 8:

Gambar foto 3 menunjukkan seekor penyu belimbing (leatherback), iaitu sejenis haiwan endemik. Memburu haiwan ini akan menyebabkan kesan yang serius. Wajarkan.

Jawapan:
Haiwan endemik ialah haiwan yang diancam kepupusan. Memburu dan membunuh haiwan ini boleh menyebabkannya kepupusan. Generasi akan datang tidak dapat mengenali haiwan ini sekiranya telah pupus.
(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima)

Leave a Comment