Latihan Sumatif 1 (Soalan 5 & 6) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 1


Soalan 5:
Sik Mei memerhatikan persamaan antara ketiga-tiga jenis haiwan di Gambar foto 1. Sik Mei berpendapat bahawa ketiga-tiga jenis haiwan tersebut berada dalam kumpulan haiwan yang sama. Adakah pendapat Sik Mei tersebut betul? Berikan alasan anda.Jawapan:
Betul. Haiwan tersebut ialah invertebrata kerana ketiga-tiganya tidak bertulang belakang

Soalan 6:
Senaraikan perbezaan antara haiwan-haiwan di Gambar foto 2. Bina satu kekunci dikotomi untuk mengenal pasti haiwan-haiwan tersebut.Jawapan:
Perbezaan:
(i) badan bersegmen, badan tanpa segmen

(ii) berkaki, tanpa kaki

Leave a Comment