Latihan Formatif 3.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3


Soalan 1:
Namakan kelas makanan berdasarkan fungsi yang diberi.


Jawapan:
(a) Air, lemak 

(b) Protein

(c) Karbohidrat

(d) Vitamin


Soalan 2:
Namakan penyakit disebabkan kekurangan vitamin yang berikut.
(a) Vitamin A 
(b) Vitamin B
(c) Vitamin C
(d) Vitamin D

Jawapan:
(a) Rabun malam// Penyakit kulit

(b) Beri-beri// Anemia

(c) Skurvi

(d) Riket/ Sakit gigi// Penyakit kulit


Soalan 3:
Nyatakan kesan kekurangan mineral yang berikut kepada kesihatan kita.
(a) Iodin
(b) Besi
(c) Fosforus

Jawapan:
(a) Goiter

(b) Anemia

(c) Riket// Gigi rapuh// Tidak dapat membina DNA dan RNA

Leave a Comment