3.5.1a Kelas Makanan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah  1 menunjukkan beberapa jenis makanan yang kaya dalam satu daripada kelas makanan. Rajah  1 (i) Namakan kelas makanan itu. [1 markah] (ii) Nyatakan satu fungsi kelas makanan yang dinamakan dalam (a)(i). [1 markah] (b) Rajah 2 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam satu ujian makanan. Rajah  2 Selepas 20 minit, pemerhatian dicatatkan … Read more

Latihan Sumatif 3 (Soalan 3 – 5) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 3

Soalan 3:Rajah 2 menunjukkan sistem pencernaan manusia.(a) Kenal pasti bahagian P hingga W. (b) Namakan bahagian bermulanya(i) pencernaan karbohidrat (ii) pencernaan protein(iii) pencernaan lemakJawapan:(a) P: MulutQ: HatiR: Usus besarS: EsofagusT: PerutU: DuodenumV: Usus kecilW: Dubur(b) (i) Mulut(ii) Perut(iii) Duodenum Soalan 4:Amirah telah menguji dua jenis makanan yang berlainan menggunakan larutan iodin dan larutan Benedict. Hasil … Read more

Latihan Sumatif 3 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan suatu piramid makanan.(a) Namakan tiga jenis makanan yang berada pada ruangan bertanda X.(b) Nyatakan fungsi makanan tersebut.(c) Amri berusia 15 tahun dan mengalami obesiti. Amri juga telah disahkan menghidap diabetes oleh doktor.(i) Cadangkan amalan yang perlu dilakukan oleh Amri bagi mengawal kesihatannya.(ii) Cadangkan menu sarapan yang seimbang dan sesuai untuk Amri.(iii) … Read more

Latihan Formatif 3.4 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Rajah di sebelah menunjukkan usus besar manusia.(a) Namakan X dan nyatakan fungsinya.(b) Apakah gerakan yang membantu pergerakan makanan tidak tercerna di sepanjang usus besar?(c) Apakah bahan yang diserap semula di usus besar?Jawapan:(a) Rektum; menyimpan tinja sementara sebelum disingkirkan(b) Gerakan peristalsis(c) Air Soalan 2:Kusairi tidak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kesan tabiat pemakanan ini … Read more

Eksperimen 3.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 3

Eksperimen 3.1:Tujuan: Mengkaji penyerapan glukosa melalui tiub Visking.Pernyataan masalah: Adakah glukosa boleh meresap keluar melalui tiub Visking?Hipotesis: Glukosa boleh meresap keluar melalui tiub Visking.Pemboleh ubah:(a) Pemboleh ubah dimalarkan: Jenis dan saiz tiub Visking, suhu, masa(b) Pemboleh ubah dimanipulasikan: Jenis kandungan di dalam tiub Visking(c) Pemboleh ubah bergerak balas: Kehadiran glukosa di dalam air sulingBahan: Ampaian … Read more