3.5.1b Kelas Makanan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:
Rajah 1.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan air liur ke atas kanji. Keputusan eksperimen selepas 30 minit ditunjukkan dalam Jadual 1.


Rajah 1.1

Jadual 1

Bardasarkan Rajah 1.1 dan Jadual 1, jawap soalan berikut.
(a)(i) Mengapakah tabung uji P dan tabung uji Q direndamkan dalam kukus air bersuhu 37 oC? [1 markah]

(ii) Nyatakan sebab mengapa tiada kanji di dalam tabung uji P? [2 markah]

(iii) Pada salur alimentary, di manakah berlaku tindakan enzim seperti yang berlaku dalam tabung uji P?


(b) Rajah 1.2 menunjukkan gambar beberapa makanan.

Rajah 1.2

Berdasarkan gambar di atas, lengkapkan jadual di bawah dengan menulis kelas makanan yang berbeza dan contoh makanan. [5 markah]Jawapan:
(a)(i)
Kukus air pada 37 oC merupakan suhu badan manusia yang merupakan suhu optimum bagi tindakan enzim di dalam air liur.

(a)(ii)
Kanji telah ditukarkan kepada gula ringkas (maltosa) melalui tindakan enzim di dalam air liur.

(a)(iii)
Mulut

(b)

Leave a Comment