Latihan Formatif 3.4 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 3


Soalan 1:


Rajah di sebelah menunjukkan usus besar manusia.

(a) Namakan X dan nyatakan fungsinya.

(b) Apakah gerakan yang membantu pergerakan makanan tidak tercerna di sepanjang usus besar?

(c) Apakah bahan yang diserap semula di usus besar?


Jawapan:
(a) Rektum; menyimpan tinja sementara sebelum disingkirkan

(b) Gerakan peristalsis

(c) Air


Soalan 2:
Kusairi tidak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kesan tabiat pemakanan ini ke atas kesihatan Kusairi?

Jawapan:
Menyebabkan sembelit.

Leave a Comment