Latihan Formatif 7.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 7


Soalan 1:
Nyatakan bentuk tenaga yang wujud dalam setiap keadaan yang berikut.
(a) Air yang mendidih
(b) Seekor ayam yang sedang berlari
(c) Spring yang dimampatkan

Jawapan:
(a) Tenaga haba

(b) Tenaga kinetik

(c) Tenaga keupayaan elastik


Soalan 2:

Semasa pergerakan awan, banyak cas akan terkumpul di awan.
Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan kejadian kilat.


Jawapan:
Awan dan udara yang bergeser menyebabkan cas positif terkumpul di bahagian atas awan dan cas negatif terkumpul di bahagian bawah awan.
Pergerakan cas negatif dari awan ke bumi menyebabkan nyahcas elektrik berlaku dan menghasilkan kilat.


Soalan 3:
Berapakah rintangan bagi sebiji lampu kereta yang mengalirkan arus 0.025 A apabila disambungkan kepada akumulator kereta 12 V? Adakah arus dalam mentol itu mantap?


Jawapan:


Arus yang terhasil adalah mantap kerana dibekalkan oleh voltan daripada akumulator.

Leave a Comment