Latihan Formatif 8.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8


Soalan 1:
Namakan daya yang bertindak dalam setiap situasi berikut (Gambar foto 1).Jawapan:
(a) Daya graviti

(b) Daya geseran

(c) Daya apungan


Soalan 2:


Gambar foto 2 menunjukkan seorang lelaki sedang menolak sebuah kereta. Tunjukkan arah daya tolakan dan titik aplikasi daya pada gambar foto itu.


Jawapan:
Soalan 3:


Gambar foto 3 menunjukkan sebiji bola sedang disepak oleh seorang pemain.
(a) Namakan daya-daya yang terlibat dalam situasi tersebut.
(b) Pada gambar foto itu, tunjukkan arah daya-daya berkenaan.


Jawapan:
(a) Daya tindakan dan daya tindak balas

(b)Leave a Comment