8.3.4c Aplikasi Tekanan dalam Kehidupan Harian (Soalan Subjektif)

Soalan 3:(a) Rajah 3.1 menunjukkan picagari yang digunakan oleh doctor.Rajah 3.1(i) Nyatakan satu inferens mengenai cecair dalam picagari apabila ombohnya ditekan oleh doctor itu. [1 markah](ii) Ramalkan apa yang berlaku kepada cecair dalam picagari apabila omboh ditarik. [1 markah](b) Rajah 3.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara dalam kelalang dasar bulat.Rajah … Read more

8.3.4b Tekanan (Soalan Subjektif)

Soalan 2:Rajah 2.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah logam A dan bongkah logam B yang sama jisimnya.Rajah 2.1Rajah 2.2 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam A dan bongkah logam B dijatuhkan.Rajah 2.2(a) Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini? [1 markah](b) Tuliskan satu pemerhatian bagi hasil eksperimen ini. [1 markah](c) Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian pada Rajah 1.2. [1 … Read more

8.3.1a Aplikasi Daya Geseran (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan seorang murid mengayuh basikal.Rajah 1(i) Namakan daya Y. [1 markah](ii) Nyatakan satu keburukan bagi daya yang dinyatakan dalam (a)(i). [1 markah](b) Rajah 2 menunjukkan bagaimana jenis permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.Rajah 2Permukaan manakah yang mempunyai daya geseran yang paling tinggi? [1 markah](c) Rajah 3 menunjukkan sebuah kereta dengan … Read more