Latihan Formatif 8.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu sistem tuas dalam keseimbangan. Hitungkan berat X.Jawapan:20 N Soalan 2:Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid dengan berat 5 N.(a) Permukaan yang manakah akan mengenakan tekanan paling tinggi?(b) Kirakan tekanan yang dikenakan oleh setiap permukaan.Jawapan:(a) Permukaan C(b) Tekanan A = 0.03 N cm–2/ 333 N m–2Tekanan B = 0.0167 N cm–2/ 166.7 … Read more

Aktiviti 8.11 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.11:Tujuan: Mengkaji kesan kedalaman terhadap tekanan dalam cecairBahan: AirRadas: Tiub getah 50 cm, besen dan silinder penyukat 1 000 mlArahan1. Isikan silinder penyukat dengan isi padu air yang maksimum dan terbalikkannya seperti dalam Rajah 8.47.2. Masukkan satu hujung tiub getah ke dalam silinder penyukat.3. Hembuskan udara ke dalam hujung tiub getah yang satu lagi. … Read more

Aktiviti 8.9 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.9:Tujuan: Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan gas.Bahan: AirRadas: Tolok Bourdon, bikar 250 ml, penunu Bunsen, tungku kaki tiga, kaki retort dan pengapit, kasa dawai, blok kayu, termometer, tiub getah, pengacau, kelalang dasar bulat dan picagari(A) Isi paduArahan1. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 8.35.2. Tolak omboh ke dalam picagari. Perhatikan perubahan pada bacaan … Read more

Aktiviti 8.8 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.8:Tujuan: Menunjukkan udara mengenakan tekanan.Arahan:1. Isi sebiji gelas dengan air sehingga penuh.2. Tutup permukaan gelas tersebut dengan sekeping kad.3. Pegang kad dan terbalikkan gelas itu dengan cepat.4. Alihkan tangan dengan teliti. Perhatikan sama ada air mengalir keluar dari gelas (Rajah 8.34).SoalanMengapakah apabila tangan yang memegang kad dialihkan, air tidak mengalir keluar dari gelas?Jawapan:Hal ini … Read more

Eksperimen 8.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Eksperimen 8.2:Tujuan: Mengkaji hubungan luas permukaan dengan tekanan.Pernyataan masalah: Apakah kesan luas permukaan terhadap tekanan oleh tindakan daya yang sama?Hipotesis: Luas permukaan meningkat, tekanan berkurang.Pemboleh ubah:(a) Pemboleh ubah dimalarkan: Blok logam yang berjisim sama(b) Pemboleh ubah dimanipulasikan: Luas permukaan(c) Pemboleh ubah bergerak balas: Kedalaman lekukBahan: Blok logam dan plastisinRadas: Kaki retort dan pengapit, pembaris meter … Read more

Aktiviti 8.6 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.6:Tujuan: Mengkaji hubungan antara momen daya dengan daya dan jarak tegak dari pangsi ke daya.Bahan: Nat dan skruRadas: SepanaArahan1. Sediakan satu alat yang dipasang nat dan skru.2. Pegang sepana pada kedudukan X seperti yang ditunjukkan pada Rajah 8.25 dan ketatkan nat itu. Kemudian, pegang sepana pada kedudukan Y seperti yang ditunjukkan pada Rajah 8.26 … Read more

Eksperimen 8.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Eksperimen 8.1:Tujuan: Mengkaji kesan ketumpatan ke atas kedudukan objek dalam air.Pernyataan masalah: Adakah objek yang lebih tumpat daripada air akan terapung atau tenggelam di dalam air?Hipotesis: Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam, manakala objek yang kurang tumpat daripada air akan terapung.Pemboleh ubah:(a) Pemboleh ubah dimalarkan: Isi padu bongkah(b) Pemboleh ubah dimanipulasikan: Ketumpatan bongkah(c) … Read more

Aktiviti 8.4 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.4:Tujuan: Menentukan daya apungan.Bahan: Penutup botol kaca, penyumbat gabus, bola skuasy, plastisin dan benangRadas: Bikar 250 ml dan neraca springArahan1. Gantungkan penutup botol kaca pada hujung neraca spring seperti yang ditunjukkan dalam Gambar foto 8.7 (a).2. Catatkan bacaan berat sebenar penutup botol kaca, W1.3. Isi 250 ml air ke dalam sebuah bikar.4. Masukkan penutup … Read more

Latihan Formatif 8.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Namakan daya yang bertindak dalam setiap situasi berikut (Gambar foto 1).Jawapan:(a) Daya graviti(b) Daya geseran(c) Daya apungan Soalan 2:Gambar foto 2 menunjukkan seorang lelaki sedang menolak sebuah kereta. Tunjukkan arah daya tolakan dan titik aplikasi daya pada gambar foto itu.Jawapan: Soalan 3:Gambar foto 3 menunjukkan sebiji bola sedang disepak oleh seorang pemain.(a) Namakan daya-daya … Read more

Aktiviti 8.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8

Aktiviti 8.2:Tujuan: Mengukur daya.Bahan: Pemberat (50 g), benang, kertas pasir dan bongkah kayuRadas: Kaki retort dan pengapit dan neraca springArahan(A) Berat jasad1. Gantungkan satu pemberat 50 g pada hujung neraca spring (Gambar foto 8.3).2. Rekodkan bacaan neraca spring.3. Tambahkan hingga lima pemberat dan rekodkan bacaan neraca spring.Soalan1. Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh neraca spring?2. … Read more