Aktiviti 8.6 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8


Aktiviti 8.6:
Tujuan: Mengkaji hubungan antara momen daya dengan daya dan jarak tegak dari pangsi ke daya.
Bahan: Nat dan skru
Radas: Sepana

Arahan
1. Sediakan satu alat yang dipasang nat dan skru.

2. Pegang sepana pada kedudukan X seperti yang ditunjukkan pada Rajah 8.25 dan ketatkan nat itu. Kemudian, pegang sepana pada kedudukan Y seperti yang ditunjukkan pada Rajah 8.26 dan ketatkan nat itu. Kedudukan yang manakah memerlukan daya yang besar?
Kedudukan yang manakah menghasilkan momen daya yang lebih besar?Jawapan:
2. Kedudukan X memerlukan daya yang besar. Kedudukan Y menghasilkan momen daya yang lebih besar.

Leave a Comment