Praktis Formatif 3.5 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3


Soalan 1:
Berikan satu persamaan dan satu perbezaan antara sistem peredaran darah dalam haiwan dengan sistem pengangkutan dalam tumbuhan.

Jawapan:
Persamaan:
– Kedua-duanya ialah sistem pengangkutan
– Kedua-duanya mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut
– Kedua-duanya wujud dalam organisma kompleks

Perbezaan: Pilih satu daripada perbezaan yang ditunjukkan dalam Rajah 3.31.123

Soalan 2:
Mengapakah kita patut mensyukuri keunikan sistem peredaran dalam kesinambungan kehidupan organisma?

Jawapan:
Organisma tidak dapat terus hidup jika organisma ini tidak mempunyai sistem peredaran yang unik mengikut keperluan masing-masing.

Leave a Comment