Praktis Formatif 3.5 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Berikan satu persamaan dan satu perbezaan antara sistem peredaran darah dalam haiwan dengan sistem pengangkutan dalam tumbuhan.Jawapan: Persamaan: – Kedua-duanya ialah sistem pengangkutan– Kedua-duanya mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut– Kedua-duanya wujud dalam organisma kompleksPerbezaan: Pilih satu daripada perbezaan yang ditunjukkan dalam Rajah 3.31.123 Soalan 2: Mengapakah kita patut mensyukuri keunikan sistem peredaran dalam … Read more

Praktis Formatif 3.4 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Apakah maksud transpirasi?Jawapan:Transpirasi ialah suatu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan tumbuhan ke udara secara penyejatan. Soalan 2:Gariskan jawapan yang betul tentang sistem pengangkutan dalam tumbuhan.(a) Kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi adalah dalam keadaan (cecair/wap) manakala kehilangan air melalui pelembakan adalah dalam keadaan (cecair/wap).(b) Tisu yang mengangkut air dalam tumbuhan … Read more

Aktiviti 3.9 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Aktiviti 3.9:Mengkaji laluan makanan dalam tumbuhanTujuanMenyiasat laluan makanan dalam tumbuhanBahanTumbuhan berkayuRadasSkalpelArahan1. Pilih satu ranting pada tumbuhan berkayu yang sihat.2. Potong satu gegelang lengkap pada kulit pokok itu termasuklah floem seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.29.3. Siram pokok itu setiap hari dan dedahkannya pada cahaya yang cukup supaya pokok itu dapat menjalankan fotosintesis seperti yang ditunjukkan … Read more

Aktiviti 3.8 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Aktiviti 3.8:Mengkaji laluan air dalam tumbuhan dengan menggunakan pewarna yang sesuaiTujuanMenyiasat laluan air dalam tumbuhanBahanSebatang tumbuhan herba kecil seperti pokok keembung yang masih mempunyai daun dan akar yang sempurna, dan larutan eosin (pewarna merah)RadasKelalang kon, kaca penutup, pisau lipat, mikroskop dan slaidArahan1. Basuh akar pokok keembung secara berhati-hati dengan air.2. Rendam akar pokok keembung itu … Read more

Praktis Formatif 3.3 (Soalan 5 – 7) – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Soalan 5: (a) Mengapakah seorang penderma darah dengan kumpulan darah O dikenali sebagai penderma universal?(b) Mengapakah seorang penerima darah dengan kumpulan darah AB dikenali sebagai penerima universal?(c) Mengapakah tempat penyimpanan darah dikenali sebagai bank darah?Jawapan:(a) Seseorang dengan kumpulan darah O boleh menderma darah kepada sesiapa sahaja yang berdarah kumpulan O, A, B dan AB.(b) Seseorang … Read more

Praktis Formatif 3.3 (Soalan 1 – 4) – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Nyatakan empat komponen darah manusia.Jawapan:Sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma darah Soalan 2:Nyatakan komponen yang paling besar dalam darah manusia.Jawapan:Plasma darah Soalan 3:Tandakan ( √ ) pada kumpulan darah penderma dan penerima yang serasi dan ( × ) pada kumpulan darah penderma dan penerima yang tidak serasi.Jawapan: Soalan 4:(a) Apakah kepentingan … Read more

Praktis Formatif 3.2 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Soalan 1: Apakah maksud sistem peredaran darah bagi haiwan?Jawapan:Sistem peredaran darah ialah satu sistem pengangkutan yang khusus dalam organisma kompleks yang berfungsi untuk mengangkut nutrien, gas respirasi dan bahan kumuh. Soalan 2: Bezakan fungsi antara arteri, kapilari dan vena.Jawapan: Soalan 3:Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi.Jawapan:Jenis aktiviti, jantina, umur, kesihatan badan Soalan 4:Apakah … Read more

Eksperimen 3.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Eksperimen 3.1:TujuanMengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadiPernyataan masalahBagaimanakah keaktifan aktiviti fizikal mempengaruhi kadar denyutan nadi?HipotesisSemakin aktif aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi.Pemboleh ubah(a) dimanipulasikan : Jenis aktiviti(b) bergerak balas : Kadar denyutan nadi(c) dimalarkan : Tempoh masa aktivitiRadasJamProsedur1. Berehat selama 5 minit. Kemudian, ambil denyutan nadi anda seperti dalam Rajah 3.11.2. Dengan menggunakan … Read more

Aktiviti 3.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Aktiviti 3.1:Membanding dan membezakan sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrataArahan1. Buat pembacaan aktif untuk membanding dan membezakan sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrata seperti mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.3 dan 3.4.2. Lengkapkan carta yang menunjukkan perbandingan sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrata seperti mamalia, reptilia, amfibia, burung dan … Read more

Praktis Formatif 3.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Apakah fungsi sistem pengangkutan dalam organisma?Jawapan:Fungsi sistem pengangkutan adalah membawa masuk bahan keperluan sel ke dalam badan organisma dan menyingkirkan bahan kumuh daripada badan organisma ke persekitaran luar. Soalan 2:Nyatakan dua contoh bahan keperluan sel dan dua contoh bahan kumuh yang disingkirkan daripada sel.Jawapan:Contoh bahan keperluan sel: Oksigen, nutrienContoh bahan kumuh yang disingkirkan daripada … Read more