Praktis Formatif 9.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 9


Soalan 1:
Nyatakan tiga struktur Matahari yang membentuk atmosfera Matahari.

Jawapan:
Fotosfera, kromosfera, korona

Soalan 2:
Nyatakan tiga fenomena yang berlaku di permukaan Matahari di mana gas bercas banyak meletus daripada Matahari.

Jawapan:
Semarak suria, nyalaan suria, lentingan jisim korona

Soalan 3:
Definisikan magnetosfera Bumi.

Jawapan:
Magnetosfera Bumi didefinisikan sebagai suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi Bumi di mana medan magnet dalam magnetosfera Bumi adalah gabungan medan magnet Bumi sebagai medan magnet utama dan medan magnet dalam ruang di angkasa lepas.

Soalan 4:
Apakah yang mempengaruhi bentuk magnetosfera?

Jawapan:
Angin suria

Soalan 5:
Nyatakan satu objek dalam Sistem Suria yang mempunyai bentuk yang serupa dengan angin suria.

Jawapan:
Komet

Leave a Comment