Praktis Formatif 9.2 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Apakah definisi cuaca angkasa lepas?Jawapan:Fenomena yang berlaku di permukaan Matahari dan di angkasa lepas. Soalan 2:Nyatakan empat contoh kesan cuaca angkasa lepas terhadap Bumi.Jawapan:Pembentukan aurora, gangguan telekomunikasi, sistem navigasi dan talian kuasa elektrik Soalan 3:Apakah hubung kait antara bilangan tompok Matahari dengan peningkatan lentingan jisim korona?Jawapan:Apabila bilangan tompok Matahari bertambah, lentingan jisim korona akan … Read more

Praktis Formatif 9.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 9

Soalan 1:Nyatakan tiga struktur Matahari yang membentuk atmosfera Matahari.Jawapan:Fotosfera, kromosfera, korona Soalan 2:Nyatakan tiga fenomena yang berlaku di permukaan Matahari di mana gas bercas banyak meletus daripada Matahari.Jawapan:Semarak suria, nyalaan suria, lentingan jisim korona Soalan 3:Definisikan magnetosfera Bumi.Jawapan:Magnetosfera Bumi didefinisikan sebagai suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi Bumi di mana medan magnet dalam magnetosfera … Read more