2.6.1 Sistem Respirasi Manusia (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan model peparu untuk mengkaji mekanisme pernafasan manusia.Rajah 1(a) Dengan menggunakan model itu, terangkan proses penarikan nafas. [2 markah](b) Rajah 2 menunjukkan model peparu dan sistem pernafasan manusia. Pada Rajah 2, lukiskan garisan untuk mamadankan bahagian model itu dengan bahagian pada sistem pernafasan manusia. [2 markah]Rajah 2(c) Rajah 3 menunjukkan struktur alveolus … Read more