Praktis Formatif 2.5 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan tumbuhan bakau.Namakan tiga bahagian dalam tumbuhan bakau yang melakukan pertukaran gas.Jawapan:Daun, batang (lentisel), akar udara (lentisel) Soalan 2:Rajah 2 menunjukkan struktur stoma.Label bahagian P dan Q.Jawapan:P: Sel pengawalQ: Liang stoma Soalan 3:(a) Adakah liang stoma terbuka atau tertutup pada waktu siang? Terangkan.(b) Adakah liang stoma terbuka atau tertutup pada waktu malam? … Read more

Praktis Formatif 2.4 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Nyatakan struktur respiratori dalam haiwan yang berikut:(a) Ikan (b) Serangga (c) AmfibiaJawapan:(a) Insang(b) Trakea(c) Kulit luar lembap Soalan 2:Nyatakan dua adaptasi kulit luar katak yang membantu pertukaran gas yang cepat dan efisien antara kulit luar katak dengan persekitaran.Jawapan:Kulit luar katak yang nipis, jaringan kapilari darah yang padat di bawah lapisan kulit, sangat telap kepada … Read more

Praktis Formatif 2.3 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:(a) Nyatakan empat contoh pepejal dalam udara yang memudaratkan sistem respirasi manusia.(b) Nyatakan tiga contoh gas dalam udara yang memudaratkan sistem respirasi manusia.Jawapan:(a) Tar, debunga, jerebu dan debu(b) Sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida Soalan 2:Nyatakan satu bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia yang dibebaskan oleh tumbuhan.Jawapan:Debunga Soalan 3:Nyatakan satu simptom pada setiap penyakit … Read more

Eksperimen 2.2 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Eksperimen 2.2 :TujuanMengkaji kesan merokok terhadap peparuPernyataan masalahApakah kesan merokok terhadap peparu?HipotesisAsap rokok mengandungi tar rokok (bahan berwarna perang) dan gas berasid yang merosakkan peparu.Pemboleh ubah(a) dimanipulasikan : Kehadiran asap rokok(b) bergerak balas : Warna kapas dan larutan litmus pada akhir eksperimen(c) dimalarkan : Kadar sedutan udara oleh pam turasBahanRokok, kapas, larutan litmus dan mancis … Read more

Praktis Formatif 2.2 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Apakah faktor yang menentukan kadar pertukaran gas oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah?Jawapan:Perbezaan kepekatan gas oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah. Soalan 2:Huraikan keadaan bagi proses yang berikut:(a) Hemoglobin ditukar menjadi oksihemoglobin.(b) Oksihemoglobin diurai menjadi hemoglobin.Jawapan:(a) Dalam keadaan kepekatan oksigen yang tinggi, hemoglobin akan bergabung dengan oksigen secara kimia untuk membentuk sebatian … Read more

Praktis Formatif 2.1 (Soalan 4) – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Soalan 4:Rajah 1 menunjukkan sebuah model ringkas yang digunakan untuk menunjukkan mekanisme pernafasan.(a) Nyatakan bahagian sistem respirasi manusia yang diwakili oleh bahagian yang berikut:(i) Balang kaca(ii) Kepingan getah nipis(iii) Tiub kaca berbentuk Y(iv) Belon(b) Mengapakah kepingan getah nipis dan bukan getah tebal digunakan dalam model di atas?(c) Nyatakan proses dalam pernafasan yang ditunjukkan oleh tindakan … Read more

Praktis Formatif 2.1 (Soalan 1 – 3) – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Lengkapkan carta alir di bawah yang memerihalkan laluan udara semasa menarik nafas.Jawapan:(a) Trakea(b) Bronkus(c) Bronkiol Soalan 2:Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan tandakan ( × ) bagi pernyataan yang salah tentang pernafasan.Jawapan:(a) √(b) × (c) × (d) × Soalan 3:Apakah kepentingan pengudaraan yang baik di dalam kelas yang ramai murid?Jawapan:Untuk membekalkan … Read more

Eksperimen 2.1 (B) – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Eksperimen 2.1 (B): (B) Kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusanTujuanMengkaji perbezaan kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusanPernyataan masalahApakah perbezaan kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan?HipotesisKepekatan karbon dioksida dalam udara hembusan adalah lebih tinggi daripada kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan.Pemboleh ubah(a) dimanipulasikan : Jenis udara yang … Read more

Eksperimen 2.1 (A) – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2

Eksperimen 2.1 (A):(A) Peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusanTujuanMengkaji perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusanPernyataan masalahApakah perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusan?HipotesisPeratus komposisi oksigen dalam udara sedutan adalah lebih tinggi daripada peratus komposisi oksigen dalam udara hembusan.Pemboleh ubah(a) dimanipulasikan : Jenis udara di dalam … Read more

2.6.1 Sistem Respirasi Manusia (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan model peparu untuk mengkaji mekanisme pernafasan manusia.Rajah 1(a) Dengan menggunakan model itu, terangkan proses penarikan nafas. [2 markah](b) Rajah 2 menunjukkan model peparu dan sistem pernafasan manusia. Pada Rajah 2, lukiskan garisan untuk mamadankan bahagian model itu dengan bahagian pada sistem pernafasan manusia. [2 markah]Rajah 2(c) Rajah 3 menunjukkan struktur alveolus … Read more